VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

Microvezel ABC 2011

In 2006 publiceerde VSR een eerste versie van het Microvezel ABC. Dat gaf Antwoorden op veel gestelde vragen, Beweringen en Claims over microvezelsystemen, voor zover er toen betrouwbare informatie beschikbaar was. Over de hele wereld bleven microvezelmaterialen onderwerp van onderzoek, ook bij VSR zelf. Ruim vier jaar later is het tijd om al die informatie uit die onderzoeken kritisch te evalueren en waar zinvol in te voegen in het ABC. Dat heeft geleid tot een aantal inhoudelijke aanpassingen, die zijn samengevat onder het kopje versiebeheer. Daarin kan de ervaren gebruiker van microvezelsystemen vlot zien welke nieuwe of andere inzichten er inmiddels zijn. Net als de eerste versie is en blijft dit document een momentopname. Voorstellen voor aanpassingen en aanvullingen van dit ABC zijn altijd welkom bij het VSR secretariaat, met redenen omkleed en voorzien van (wetenschappelijk) bewijsmateriaal.