Dossier: Arbo en Cao

Nieuwe arbocatalogus

Marianne Neuteboom van de RAS en Carin Benders, landelijk projectleider Arbeidsinspectie, leggen uit wat de nieuwe arbocatalogus voor de glazenwassers- en schoonmaakbranche inhoudt.

> Lezen

Veiligheidscertificaat voor hoogwerkers

De International Powered Access Federation (IPAF) zet zich wereldwijd in voor een veilig en effectief gebruik van hoogwerk materieel in de breedste zin van het woord. Met ingang van dit jaar is SVS ook het opleidingscentrum van IPAF. Al twintig instructeurs worden nu opgeleid om met IPAF-certificatie de opleidingen te geven.

> Lezen

Arbozorg volgens OHSAS 18001: nieuwe hype?

In dit artikel wordt het verband tussen de veiligheids checklist (VCA), de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de OHSAS 18001 uitgelegd. De VCA is met name een veiligheidsbeheersysteem, de RI&E en het daaruit volgende plan van aanpak is in de meeste gevallen een papieren tijger. OHSAS daarentegen is een gecertificeerd beleid en een arbomanagementsysteem dat gebaseerd is op het principe Plan-Do-Check-Act.

> Lezen

Focus op veiligheid

Werken op hoogte vormt een van de grootste risico's binnen de glazenwassers- en gevelreinigingsbranche. Omdat het van groot belang is dat dit op een veilige manier gebeurt zet de branchevereniging OSB zich op diverse terreinen in om de veiligheid voor de glazenwasser en gevelreiniger te verbeteren. Vele partijen worden hierbij betrokken, zoals de politiek, projectontwikkelaars, architecten en de eigen bedrijven.

> Lezen

Meer CAO-controles bij schoonmaakbedrijven

Uit controles van de RAS van eind 2007 bleek dat acht van de tien schoonmaakbedrijven fouten maakten bij de uitvoering van de oude CAO. Vooral bij kleine en middelgrote schoonmaakbedrijven werden fouten geconstateerd. Vorige jaar werden nog 237 schoonmaakbedrijven gecontroleerd, de komende jaren zal dit aantal worden opgevoerd.

> Lezen

Wettelijke toets gebouwen op veilige glazenwasvoorzieningen

Gebruiks- en beheeraspecten spelen een steeds belangrijkere rol bij het ontwerpen van gebouwen. Voor projectontwikkelaars is dit commercieel gezien een interessant ontwikkeling. Zij bieden gebouwen aan die gebruiksvriendelijk zijn en goed te onderhouden. Maar de schijn bedriegt vaak. Want hoe vaak wordt niet voorbij gegaan aan passende en veilige glazenwasvoorzieningen? OSB schat dit op 30 tot 40%. Dit artikel beschrijft verder de negatieve gevolgen hiervan en maakt spreekt van een mogelijke aanscherping van de bouwregels.

> Lezen

Aandacht loont! De afronding van het arboconvenant

Het arboconvenant Schoonmaak- en Glazenwassersbranche is op 1 juli 2007 afgerond. De RAS organiseerde de slotbijeenkomst 'Aandacht loont!' om de afronding van het convenant feestelijk te vieren. Minister Donner hield een toespraak waarin hij benadrukte dat schoonmaken zwaar werk is en is blij met het convenant dat het ziekteverzuim dat met zwaar werk gepaard gaat, doet dalen.

> Lezen

Voorkomen kost minder dan genezen. Het belang van ergonomie in de vakopleidingen

Wanneer je lichamelijk werk verricht is een goede werkhouding extra van belang. Schoonmakers en glazenwassers zijn constant fysiek bezig en daarom is het juist voor hen zo belangrijk dat ze de juiste houding leren aan te nemen. Niet alleen voorkomt dat lichamelijke klachten, het levert de werkgever ook een flinke besparing op omdat het ziekteverzuim voorkomt.

> Lezen

Veilig werken op hoogte

Ongeveer 10 jaar geleden werd het Document Gevelonderhoud van kracht, maar resulteerde in een onwerkbare situatie voor de glazenwasserbranche. Naar aanleiding hiervan is er een supplement tot stand gekomen waarin alle veiligheidsaanbevelingen werden opgenomen om veilig op hoogte te kunnen werken. Zo werden de uitzonderingssituaties beschreven met als gevolg dat uitsluitend werknemers met een opleiding ze mochten uitvoeren. Hierin wordt o.a. geleerd om te gaan met een hoogwerker en een safe sit.

> Lezen

Verbetering arbeidsomstandigheden bij hogedrukreiniging

Bij negen bedrijven is onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden van hogedrukreinigers. Het geluid en de trillingen bleken een hoog risico, terwijl de terugslagkracht en de veilligheid mogelijke risico's vormen die mede als de gevaarlijke stoffen situatie afhankelijk waren. Een aantal oplossingen op korte en lange termijn worden geboden.

> Lezen