Dossier: Inkoop en contractbeheer

Handreiking Inkoop en Contractbeheer

De handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij inkoop en contractbeheer. De diverse processen rondom inkoop van schoonmaakdienstverlening tot aan het contractbeheer in beeld gebracht. Daarbij is getracht de diverse rollen en verantwoordelijkheden zichtbaar te maken.

> Lezen

VSR in het kort: Handreiking inkoop & contractbeheer.

In de handreiking inkoop & contractbeheer worden de diverse processen rondom de inkoop van schoonmaakdienstverlening tot aan contractbeheer in beeld gebracht. Daarbij is getracht de diverse rollen en verantwoordelijkheden zichtbaar te maken en handvatten te geven voor het streven naar optimale schoonmaakdienstverlening. Verder nog enkele aankondigingen m.b.t. VSR activiteiten.

> Lezen