VSR Mijn VSR

Op voordracht van het bestuur is Rita Brouwer door de digitale Algemene Ledenvergadering op 4 juli jl. gekozen tot bestuurslid van VSR als opvolger van Ingrid Gerasimou die in de ALV van mei 2019 is afgetreden.

Rita heeft zich in haar carrière bij Alpheios sinds 1999 op allerlei manieren heeft beziggehouden met “de mens” in de schoonmaakbranche.
Zij zal de nieuwe Commissie “Mens en Markt” gaan leiden. De Commissie zal zich bezighouden met alle aspecten van “de mens” in relatie tot de schoonmaakbranche.
Daarbij kan gedacht worden aan thema’s als: sociale innovaties (zelfsturing, dagschoonmaak), opleidingen, werknemersgeluk, werkdruk en betekenisvol werk. Er hebben zich intussen enkele belangstellenden voor deelname aan de Commissie gemeld.
Andere geïnteresseerden in deelname aan de Commissie Mens en Markt, kunnen dat bij het VSR-secretariaat kenbaar maken.

Deel dit nieuwsbericht