VSR Mijn VSR

Samenstelling bestuur:
mw. D. (Diane) van Dijk, CSU B.V.
Voorzitter
A.L.A. (Ad) van Poppel, GOM Schoonhouden
Kwaliteitszorg

G.J. (Freek) Veneman, MBG Benelux
Onderzoekscoördinatie

mw. R. (Rita) Brouwer, Alpheios

Het bureau van de vereniging bestaat uit:
drs. J. Griep, directeur
mw. M. van der Laan-Staps, secretaresse
mw. S. de Veer-Molenschot, secretaresse

De leden van verdienste zijn:
Ingrid Gerasimou-Jansen
Peter van Gogh
Peter Hamers
Max van der Heijden
Bauke Smallenbroek
Paul Terpstra
Ad van Poppel
Freek Veneman

De ereleden zijn:
Henk Otto
Ruud Uijtdebroek
Piet Reyneveld

Het bureau van VSR is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.