VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Door de jaren heen heeft VSR een veelheid en verscheidenheid aan onderzoeken en andersoortige activiteiten uitgevoerd.
De opbrengst van een groot aantal daarvan is door de markt geadopteerd als “standaard”.

Te denken valt hierbij aan het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem dat in de professionele schoonmaakmarkt het meest wordt toegepast en is vastgelegd in een nationale (NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075 (zie voor verdere toelichting onder “kwaiteitszorg” onder het menu-item Kernthema’s).

Maar daarnaast zijn er ook andere onderwerpen, systemen en methoden die door VSR zijn ontwikkeld en/of beschreven en die leidend zijn in de markt. Te denken valt hierbij aan de verschillende praktijkrichtlijnen op het gebied van reiniging in de voedingsmiddelenindustrie of aan de verschillende publicaties van Vaknieuws, die diverse onderwerpen beschrijven; van meettechnieken tot tapijtreiniging.