VSR VSR
Lang French Lang English

VSR heeft, in samenspraak met schoonmaakbedrijven, leveranciers van schoonmaakmiddelen en -materialen en kennisinstellingen, drie praktijkrichtlijnen ontwikkeld op het gebied van reiniging in de voedingsmiddelenindustrie:

• VSR-PR-1-2 VSR-Praktijkrichtlijn voor bepalen reinheidclassificatie en controleren van kritische oppervlakken in productieomgevingen

• VSR-PR-2-1 VSR-Praktijkrichtlijn voor reiniging en desinfectie in voedingsmiddelenbedrijven

• VSR-PR-2-2 VSR-Praktijkrichtlijn voor het ontwikkelen van basisvoorwaarden, een risicoanalyse, beheersmaatregelen en monitoringsysteem voor reiniging en desinfectie in voedingsmiddelen-bedrijven.