Bedrijven en kennis gezocht!

De organisatie van Nederlandse senior experts (PUM) heeft aan VSR de vraag voorgelegd welke bedrijven in de schoonmaakbranche een voortrekkersrol spelen bij de bestrijding van anti-microbiële resistentie. PUM is een organisatie die 40 jaar geleden is opgericht door VNO-NCW.

Doel van de organisatie is om kennis van Nederlandse senior-experts (bijvoorbeeld oud-directeuren van bedrijven) over te dragen op ondernemers in minder ontwikkelde landen. Die 1.800 senior experts (55+) uit allerlei sectoren stellen hun tijd en kennis gratis ter beschikking om gedurende missies van twee weken lokale ondernemers en hun bedrijven te helpen.

Daarnaast attenderen ze lokale ondernemers uit deze landen op wat het Nederlandse bedrijfsleven hen zou kunnen bieden. Bij daadwerkelijke interesse om met Nederlandse bedrijven kennis te maken organiseren de PUM ‘ers voor dergelijke ondernemers business links naar Nederland. Nederland wordt op het terrein van de bestrijding van antimicrobiële resistentie gezien als gidsland. De senior experts van PUM willen die kennis delen met buitenlandse ondernemers. Tegelijkertijd kunnen ze dan aangeven wat het Nederlands bedrijfsleven hen op dit terrein zou kunnen bieden.

Mocht u interesse hebben om uw kennis over de bestrijding van antimicrobiële resistentie met de PUM te delen en zo mogelijk met buitenlandse ondernemers hierover in contact te komen, dan kunt u dat aan het bureau van VSR doorgeven.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht