VSR VSR
Lang French Lang English

39% van de schoonmaakmedewerkers geeft aan nauwelijks bereid zijn om nieuwe dingen te leren. Dit is een van de resultaten van de sectoranalyse die de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) halverwege 2021 publiceerde.

39% procent van de schoonmakers zou niet (verder) willen leren? Ik schrok toen ik dit las en ik herken deze houding van schoonmaakmedewerkers in eerste instantie niet.

In de sectoranalyse staat een aantal kenmerken van de sector beschreven die betrekking hebben op werkgelegenheid. Een daarvan is duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Binnen dit thema is ‘bekwaam zijn’ van groot belang. Hier signaleert RAS de volgende knelpunten: laaggeletterdheid, laag opgeleid, weinig digitale vaardigheden, weinig geloof in eigen kunnen, onvoldoende toeleiding naar opleidingen en dus: nauwelijks bereid om nieuwe dingen te leren.

We bespraken deze uitkomsten in het najaar van 2021 in onze commissie Mens & Markt. We vermoeden dat medewerkers wel bereid zijn om nieuwe dingen te leren maar dat zij drempels ervaren, bijvoorbeeld de reisafstand naar de opleidingslocatie, taalachterstand, bang om te falen, angst voor het examen. Tegelijkertijd – zo realiseren wij ons – zijn dit onze aannames. We vullen het voor medewerkers in.

Wat is er aan de hand? VSR wil daar meer inzicht krijgen. Daarom willen wij als commissie Mens & Markt in contact komen met opleiders. En daarmee bedoel ik de docenten zélf; de mensen die de schoonmaakvaardigheden trainen en die voor de groepen schoonmaakmedewerkers staan om ze op te leiden voor hun taak.

Ben jij docent in het schoonmaakvak en geef je basisopleidingen óf maatwerk schoonmaakopleidingen? Meld je dan bij ons! Of je nu voor een opleider werkt, als zelfstandige of bij een (schoonmaak)organisatie; dat doet er niet toe. Wat is jouw visie op de wil of onwil van schoonmaakmedewerkers om te leren? Welke mogelijke drempels ervaren zij volgens jou?

Het is een eerste stap in een poging om ons te verdiepen in de mensen en hun drijfveren achter de cijfers. Een vervolgstap zou zijn dat wij in contact komen met schoonmaakmedewerkers. Ook daarvoor kunnen wij jullie hulp gebruiken. Ons doel is uiteindelijk om mét de mensen om wie het gaat – docenten en medewerkers – de drempels om verder te leren die er zijn, weg te nemen en de kansen van schoonmaakmedewerkers op de arbeidsmarkt en in hun leven te vergroten.

Wil jij bijdragen aan betere perspectieven voor schoonmakers? Vul dan HIER de enquête in. Invullen kost circa 7 minuten.

Rita Brouwer
Voorzitter van de VSR-commissie Mens & Markt

Deel dit nieuwsbericht