VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Het thema van het Hygiëneforum 2023 is ‘Een gezonde organisatie begint bij een goede hygiëne’. Een slogan waar veel mensen wel een beeld bij zullen hebben. Maar is dat daadwerkelijk het geval? Vereniging Schoonmaak Research (VSR) liet onderzoeken of een goede schoonmaakkwaliteit ook daadwerkelijk leidt tot een hogere tevredenheid en productiviteit van medewerkers in een kantooromgeving.

Hieronder een korte weergave van het onderzoek. Het volledige onderzoek kunt u hier downloaden via de website van VSR.

Onderzoek

Om na te gaan of er inderdaad sprake is van een relatie tussen schoonmaakkwaliteit en tevredenheid en productiviteit werden de volgende aspecten gemeten:

Schoonmaakkwaliteit

Schoonmaakkwaliteitsfouten (gemeten)

Stofniveau (gemeten)

Ervaren schoonmaakkwaliteit (enquête)

Productiviteit

Ervaren productiviteit bestaande uit snelheid, omvang en kwaliteit (enquête)

Individuele karakteristieken (enquête)

Geslacht

Leeftijd

Hoogst genoten afgeronde opleidingsniveau

Werkuren

Werkkarakteristieken (enquête)

Functie

Arbeidsvoorwaarden (contract en inkomen)

Arbeidsverhouding (sociale en functionele verhouding met collega’s en leidinggevende(n))

Werktevredenheid

Algemene totale tevredenheid met het werk binnen de organisatie (enquête)

Productiever en meer tevreden in schone omgeving
Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers hun eigen productiviteit en de werktevredenheid hoger beoordelen in een werkomgeving met een betere gemeten schoonmaakkwaliteit, dus bij een lager stofniveau en minder kwaliteitsfouten. Hierbij gaat het dus om de gemeten schoonmaakkwaliteit. Bij de ervaren schoonmaakkwaliteit, dus de subjectieve waarneming van de werknemer, blijkt er geen relatie te zijn met de productiviteit en werktevredenheid.

Vrouwen minder tevreden
Opvallend is dat vrouwen minder tevreden zijn met de schoonmaak dan mannen. Mogelijk beoordelen vrouwen de schoonmaak strenger omdat zij in het huishouden over het algemeen ook de meeste schoonmaaktaken uitvoeren, waardoor zij hier meer waarde aan hechten en op het werk ook meer kritisch zijn op de schoonmaakkwaliteit.

Meer sociaal contact zorgt voor hogere tevredenheid
Daarnaast toont dit onderzoek aan dat een hoge mate van sociaal contact met collega’s en leidinggevende(n) een positieve invloed heeft op de tevredenheid van medewerkers met de mate van tevredenheid met de schoonmaakkwaliteit.

Meer tevredenheid in kleine organisaties
Uit het onderzoek blijkt ook dat medewerkers in kleine organisaties meer tevreden zijn met de schoonmaakkwaliteit dan bij grote en middelgrote organisaties. Een mogelijke verklaring hiervoor is de transparantie en openheid binnen deze organisaties. In kleine organisaties is meer onderling contact, zijn de lijntjes korter en mogelijk is er ook directer contact met de schoonmaker(s) waardoor ontevredenheid eerder wordt besproken.

Hoger functieniveau meer tevreden
Respondenten met een hoog functieniveau zijn meer tevreden met de schoonmaak dan respondenten met een laag of gemiddeld functieniveau. Medewerkers met een hoog functieniveau brengen mogelijk minder tijd door op de werkplek omdat zij veel werkzaamheden uitvoeren op andere plekken. Daardoor staan zij minder in contact met de werkomgeving en zijn wellicht daarom minder kritisch op de schoonmaakkwaliteit.

Investeer in schoonmaakkwaliteit
Organisaties richten zich steeds meer op de kernactiviteiten van de organisatie. Hierdoor krijgen de activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren, zoals schoonmaak, vaak minder aandacht. Bij kostenbesparing wordt dan ook snel naar dit soort activiteiten gekeken. De kwaliteit staat dan vaker onder druk. De zoektocht naar een lage prijs kan leiden tot een verslechtering van de schoonmaakkwaliteit, met eventuele negatieve gevolgen voor de tevredenheid en productiviteit van medewerkers.

Deel dit nieuwsbericht