VSR Mijn VSR

VSR heeft een digitaal interactief platform ingericht voor en door leden van VSR. Het platform is een community die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van leden van VSR en deels voor gecertificeerde kwaliteitscontroleurs en/of kwaliteitsinspecteurs.

Het platform is te bereiken via https://mijn.vsr-schoonmaak.nl/ en dat kan ook via de button 'Mijn VSR' op de website van VSR.

Met deze VSR community hebben de leden de mogelijkheid om met elkaar in gezamenlijkheid, in besloten kring of thematisch van gedachten te wisselen. Ook wordt er via dit platform actuele informatie gedeeld en worden er documenten op geplaatst zoals de nieuwste onderzoeken en publicaties (ruim voordat deze op de kennisbank van de website worden geplaatst).

Veel VSR-leden en VSR-Controleurs en -Inspecteurs hebben zich al voor het platform aangemeld en kunnen er dus gebruik van maken.

Een aantal heeft zich echter nog niet aangemeld en nog geen account aangemaakt.

Aanmelden voor het digitale VSR platform
Wilt u gebruik maken van het platform en als eerste op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen binnen VSR en van VSR-onderzoek? Meld u zich dan aan een mail te sturen aan info@vsr-schoonmaak.nl

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht