VSR Mijn VSR

VSR heeft een digitaal interactief platform ingericht voor en door leden van VSR. Het platform is een community die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van leden van VSR en deels voor gecertificeerde kwaliteitscontroleurs en/of kwaliteitsinspecteurs.

Het platform is te bereiken via https://mijn.vsr-schoonmaak.nl/ en dat kan ook via de button 'Mijn VSR' op de website van VSR.

Met deze VSR community hebben de leden de mogelijkheid om met elkaar in gezamenlijkheid, in besloten kring of thematisch van gedachten te wisselen. Ook wordt er via dit platform actuele informatie gedeeld en worden er documenten op geplaatst zoals de nieuwste onderzoeken en publicaties (ruim voordat deze op de kennisbank van de website worden geplaatst).

Al veel VSR-leden en VSR-KMS-Inspecteurs en -Controleurs hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. Momenteel hebben 287 gebruikers zich actief geregistreerd en kunnen ze dus gebruik maken van alle mogelijkheden. Daarvan gebruikt al 26% het digitale platform via tablet of mobiele telefoon.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht