VSR Mijn VSR

VSR heeft een digitaal interactief platform ingericht voor en door leden van VSR. Het platform is een community die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van leden van VSR. 

Het platform is te bereiken via https://mijn.vsr-schoonmaak.nl/ en dat kan ook via de button 'Mijn VSR' op de website van VSR.

Met deze VSR community maken we samen het netwerk nóg sterker en hebben de leden de mogelijkheid om met elkaar in gezamenlijkheid, in besloten kring of thematisch van gedachten te wisselen. Ook willen we via dit platform actuele informatie en documenten delen zoals bijvoorbeeld het verslag van de laatstgehouden ALV maar ook de nieuwste onderzoeken en publicaties ruim voordat deze op de kennisbank worden geplaatst.

Om toegang te krijgen tot het platform, hebben de VSR-leden een inlogcode ontvangen.

Er zijn vele mogelijkheden waarmee wij de onderlinge kennisdeling tussen leden en ledengroepen denken te bevorderen, dus mocht u vragen en/of suggesties voor verbetering/aanpassing hebben met betrekking tot de mogelijkheden en functionaliteiten van 'Mijn VSR', dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Deel dit nieuwsbericht