VSR VSR
Lang French Lang English

In 2020 heeft VSR een interactief platform voor het delen van kennis ingericht. Via dat platform “Mijn VSR” was het ook mogelijk om met collega’s in contact te komen en te netwerken.

Het idee was dat de VSR-leden met name in de periode van corona met dit platform de mogelijkheid kregen om met elkaar in gezamenlijkheid, in besloten kring of thematisch van gedachten te wisselen.
Intussen ligt die periode gelukkig al weer enige tijd achter ons en heeft ook de actualiteit van Teams en andere digitale communities ertoe geleid dat het belang en het gebruik van MijnVSR steeds verder afnam.
Vandaar dat is besloten om het platform MijnVSR per 1 november 2023 te beëindigen.

Deel dit nieuwsbericht