VSR Mijn VSR

Op 5 februari jl. zijn de VSR-Keurmerken uitgereikt aan de eerste groep bedrijven die het kwaliteitsmeetsysteem van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) juist en volledig toepassen.

Jacco Vonhof reikte als voorzitter van VSR de certificaten uit die behoren bij het Keurmerk aan vertegenwoordigers van de vier koplopers:
- Central Services Geldermalsen B.V. (CSG)
- CSU Total Care BV
- Gom Schoonhouden B.V.
- H.G. van Kruistum Advies B.V.

Onderscheidend vermogen
Met het Keurmerk heeft VSR een herkenbare en onderscheidende kwaliteitsstandaard neergezet die te controleren is voor opdrachtgevers. Ondernemingen die het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) juist en volledig toepassen kunnen zich met het keurmerk onderscheiden. VSR-KMS meet of de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden overeenkomen met de afgesproken technische kwaliteit. VSR-KMS wordt algemeen beschouwd als het meest onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en reproduceerbare kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaak. Bovendien voldoet het VSR-KMS als enig kwaliteitsmeetsysteem aan zowel de eisen als de aanbevelingen van de NEN 2075 en de Europese norm EN 13549.
VSR heeft het VSR- keurmerk geïntroduceerd om de erosie van het gebruik van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem tegen te gaan. In de markt wordt het VSR-KMS namelijk vanuit commerciële doelstellingen regelmatig onjuist en onvolledig toegepast, terwijl ook varianten op VSR-KMS worden gehanteerd. Het Keurmerk voor bedrijven die VSR-KMS goed toepassen moet het kaf van het koren scheiden.

Strenge toetsing
De bedrijven zijn na aanmelding door een onafhankelijke inspecteur bezocht. De inspecteur heeft de betreffende bedrijven op een groot aantal specifieke VSR-KMS-normen uitvoerig en indringend getoetst (zie kader).
Voldoet het bedrijf aan alle normeisen, dan komt het bedrijf in aanmerking voor het VSR- Keurmerk en kan het worden opgenomen in het register.

VSR heeft de uitvoering bij de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) ondergebracht om de onafhankelijkheid te waarborgen. De inspecteur werkt onder auspiciën van SSK.
De bedrijven die het VSR-keurmerk hebben behaald, zijn inmiddels opgenomen in een openbaar register dat op de website van SSK is te vinden (www.schoonmaakkwaliteit.nl).

Voor wie?
Ondernemingen die, onder eigen verantwoordelijkheid, VSR-KMS minimaal één jaar (12 maanden) toepassen en die in die periode minimaal drie VSR-KMS-metingen op één object hebben uitgevoerd, komen in aanmerking voor het VSR-Keurmerk.
Geïnteresseerde bedrijven die bedrijfsmatig metingen VSR-KMS uitvoeren, kunnen zich via de website van SSK aanmelden.

Waar wordt onder meer op geïnspecteerd?

- Uit de administratie van de gegadigde blijkt een actueel overzicht van alle objecten waar VSR-KMS wordt toegepast;

- Er is voor alle objecten een inventarisatie uitgevoerd;

- Er is een steekproefgrootte op alle objecten vastgesteld;

- Er worden uitsluitend SSK-geregistreerde controleurs en inspecteurs ingezet;

- VSR-KMS wordt volledig en onverkort uitgevoerd (uit de documentatie moet blijken dat alle stappen van het VSR KMS juist uitgevoerd worden);

- Als er bij de controle/inspectie gebruik wordt gemaakt van software, dan is dat software waarvoor door VSR een licentie is verleend.

Deel dit nieuwsbericht