VSR VSR
Lang French Lang English

De opdrachtgever heeft de professionele schoonmaak uitbesteed aan professionals, een schoonmaakbedrijf. Het schoonmaakbedrijf volgt een schoonmaakprogramma dat met de opdrachtgever is afgesproken. In dat programma staat hoe vaak er wordt schoongemaakt en wat er dan wordt schoongemaakt. Of er is alleen beschreven wat het beoogde resultaat moet zijn. Maar hoe weet de opdrachtgever of die schoonmaak volgens de contractuele afspraken wordt uitgevoerd?

Daarvoor is er een systeem op de markt dat de kwaliteit van de schoonmaak objectief meet. Dat systeem is het door de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) in samenwerking met TNO opgestelde kwaliteitsmeetsysteem VSR-KMS.

In de brochure “Meten van schoonmaakkwaliteit” wordt de werking van VSR-KMS toegelicht. Aan bod komen onder meer de normering van het systeem (NEN 2075) en de waarborgen waarmee het systeem VSR-KMS is omkleed. Dat begint bij de opleiding tot gecertificeerde VSR-kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs en leidt via het VSR-Keurmerk, het gebruik van VSR-KMS-software waarvoor door VSR een licentie is verleend tot bemiddeling en klachtafhandeling.

In de brochure worden de volgende verschillende vormen van bemiddeling en klachtafhandeling nader beschreven: het Meldpunt Kwaliteit Meten in de Schoonmaak, een Uitvoeringsbeoordeling (second opinion) en het Deskundigenforum. Daarmee is VSR-KMS het enige meetsysteem voor schoonmaak dat waarborgen biedt voor de opdrachtgever. Het hele systeem VSR-KMS is een gecertificeerd systeem, geborgd van opleiding tot handhaving.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht