VSR Mijn VSR

In de sanitaire omgeving kunnen gebruikers en schoonmaakmedewerkers worden blootgesteld aan pathogene micro-organismen. Een belangrijke maatregel om het infectierisico te verminderen is goed handen wassen.

Het is niet voldoende dat de micro-organismen goed van het handoppervlak worden verwijderd. Het is ook van belang dat de micro-organismen op de juiste manier worden afgevoerd, zodat niet langs andere weg een besmetting kan plaatsvinden. Het is daarom belangrijk om te achterhalen waar deze micro-organismen terechtkomen bij het drogen van de handen en welke potentiële hygiënische risico’s dit oplevert voor gebruikers en eventuele schoonmakers. De verspreiding van kiemen op oppervlakken in de nabijheid van de handendrogers en op de handendrogers zelf is voor de verschillende manieren van handen drogen in de literatuur beschreven. In welke mate micro-organismen bij het handen drogen met jet-handendrogers in de omgevingslucht terecht komen is niet onderzocht.
In het VSR-onderzoek ‘Hygiënisch en duurzaam handen drogen’ uit 2010 is dit ook vastgesteld en om die reden de wens geformuleerd om onderzoek te doen naar de hygiëne bij gebruik van de jet-handendroger.
Dit onderzoek “Hygiëne handendrogers, de verspreiding van micro-organismen in de omgevingslucht door handen drogen met twee typen handendrogers” uit 2011 heeft als doel te achterhalen in welke mate bij het handen drogen met een conventionele hete lucht handendroger en een jet-handendroger kiemen kunnen worden verspreid in de omgevingslucht.
Dit onderzoek kunt u hier downloaden.

Deel dit nieuwsbericht