Hygiëne is gedrag

Tijdens het Hygiëneforum dat door de NVZ is georganiseerd op 15 oktober jl. heeft Prof. Dr. Paul Terpstra namens VSR een workshop verzorgd over de hygiëne van hervulbare sproeiflacons binnen zorginstellingen.

VSR heeft daar onderzoek naar laten uitvoeren omdat er in de markt twijfels waren ten aanzien van de hygiënische toestand van sproeiflacons die in de professionele schoonmaak worden gebruikt bij de reiniging van oppervlakken. Het doel van het onderzoek was om vast te stellen of sproeiflacons in de professionele schoonmaak microbieel besmet zijn en als zodanig een hygiënerisico kunnen vormen. En om, indien een microbiele besmetting aanwezig is, vast te stellen of de organismen zich vrij in de (rest)vloeistof in de sproeiflacons bevinden (vrije kiemen) of (ook) in een eventueel aanwezige biofilm (gebonden kiemen). En tenslotte om vast te stellen of door spoelen van de sproeiflacons met een desinfectiemiddel een al aanwezige besmetting kan worden geëlimineerd.

De uitkomsten van het onderzoek treft u hier aan. De presentatie van Paul Terpstra vindt u hier.

Uit de levendige discussie kwam naar voren dat het met de WIP en RIVM-regelgeving te dien aanzien wel goed zit maar dat gedrag, controle en handhaving het probleem vormen. Regels, protocollen en richtlijnen kunnen op papier nog zo goed, helder zijn en effectief zijn, als er geen controle en handhaving is, dan hebben mensen van nature de neiging om die regels niet na te leven.

Hygiëne is dus in hoge mate afhankelijk van het gedrag van mensen.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht