VSR Mijn VSR

Vanuit het veld zijn twijfels geuit ten aanzien van de hygiënische toestand van sproeiflacons die in de professionele schoonmaak worden gebruikt bij de reiniging van oppervlakken. Omdat er geen onderzoekgegevens bekend waren over de hygiënische toestand van sproeiflacons voor de Nederlandse situatie, is nader onderzoek gedaan.

Het doel van het onderzoek is om (oriënterend) vast te stellen of sproeiflacons in de professionele schoonmaak microbieel besmet zijn en als zodanig een hygiënerisico kunnen vormen. En om, indien een microbiële besmetting aanwezig is, vast te stellen of de organismen zich vrij in de (rest)vloeistof in de sproeiflacons bevinden (vrije kiemen) of (ook) in een eventueel aanwezige biofilm (gebonden kiemen). En tenslotte om vast te stellen of door spoelen van de sproeiflacons met een desinfectiemiddel een al aanwezige besmetting kan worden geëlimineerd. Het uitgangspunt van het onderzoek is dat sproeiflacons op drie manieren besmet kunnen zijn: door kiemen aan de buitenzijde op de contactvlakken, door vrije kiemen in het inwendige en/of door kiemen die zijn gebonden aan het inwendige (biofilm).

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de vloeistof die uit in de praktijk gebruikte hervulbare sproeiflacons wordt gedoseerd microbieel kan zijn verontreinigd. Van de 61 sproeiflacons die in deze studie zijn onderzocht zijn in 44 flacons kiemen aangetroffen. Ook blijkt dat na een hygiënische behandeling er nog gebonden kiemen in de sproeiflacons aanwezig zijn. De maximale aantallen lijken lager te zijn dan in onbehandelde sproeiflacons.

Benieuwd naar de verdere uitkomsten? Download het hele onderzoek hier.

Deel dit nieuwsbericht