VSR VSR
Lang French Lang English

VSR heeft het Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs (IMPO) geactualiseerd en aangepast aan de actuele praktijksituatie. Om een goed totaalbeeld te krijgen van de huidige schoonmaakkwaliteit op een school in het primair onderwijs is het niet nodig om alle ruimten te controleren. Volstaan kan worden met een representatieve steekproef.

Daarvoor is een stappenplan ontwikkeld en een bijbehorend controleformulier opgesteld. Daarmee is de uitvoering van een goede representatieve schoonmaakcontrole geborgd. Het betreft een controle die een indicatie geeft of de schoonmaakwerkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Aangezien het resultaat indicatief is kunnen er geen boetes aan verbonden worden.
Het stappenplan voorziet in 9 stappen waarmee een indicatie van het behaalde schoonmaakresultaat inzichtelijk is. Stap 10 is dan om op basis daarvan actie te ondernemen en in gesprek te gaan met de schoonmaakleverancier als er een ander/hoger schoonmaakniveau wordt verlangd of is afgesproken.
De geactualiseerde documenten die betrekking hebben op IMPO worden binnenkort op de website van VSR geplaatst.

Deel dit nieuwsbericht