VSR Mijn VSR

Op 17 maart jl. hadden we een bijeenkomst bij de BOVAG in Bunnik gepland van de VSR-Controleurs en de VSR-Inspecteurs om met elkaar ervaringen uit te wisselen over VSR-KMS en om eventuele suggesties voor aanpassing en verbetering van VSR-KMS met elkaar te delen. Door de coronacrisis is dat overleg niet door kunnen gaan en hadden we de intentie om het overleg fysiek op 27 oktober a.s. te organiseren.

Nu de situatie omtrent COVID-19 niet verbetert, er nog steeds beperkingen zijn t.a.v. de bezetting van ruimten en mensen terughoudend zijn in het bijwonen van fysieke bijeenkomsten, hebben we besloten om dit jaar geen fysieke bijeenkomst voor de VSR-Controleurs en -Inspecteurs meer te organiseren. Wel hebben we nog overwogen om het overleg via MS-Teams te laten plaatsvinden maar een digitale bijeenkomst doet wat ons betreft niet voldoende recht aan een open, plenaire gedachtewisseling die we met een fysieke bijeenkomst nastreven.

We hopen de Controleurs-/Inspecteursdag weer in maart 2021 te kunnen organiseren. In de tussentijd zijn we initiatieven aan het uitwerken om met deze “ambassadeurs” van VSR-KMS toch contact te blijven houden. We houden u op de hoogte!

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht