VSR Mijn VSR

VSR-KMS is een meetsystematiek die is vastgelegd in een nationale norm van het Normalisatie instituut; de NEN 2075. VSR-KMS is een transparant, reproduceerbaar en onafhankelijk systeem dat wetenschappelijk is onderbouwd. Het kwaliteitsmeetsysteem stelt de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vast.

VSR-KMS is het toonaangevende systeem voor het meten van schoonmaakkwaliteit dat breed in de markt wordt toegepast door opdrachtgevers, schoonmaakbedrijven en schoonmaakadviseurs/intermediairs.

Desondanks kunnen er vragen over de toepassing van VSR-KMS of zijn er problemen bij de toepassing van het kwaliteitsmeetsysteem gesignaleerd.

Daarom heeft VSR een digitaal meldpunt ingesteld voor het melden van misstanden rondom het meten van schoonmaakkwaliteit en het gebruik van de resultaten. Denk aan toepassing van VSR-KMS, VSR-DKS en andere meetsystemen, maar ook contractafspraken over keuring en herkeuring en het kennisniveau van inspecteurs en controleurs. Heeft u een vraag, een opmerking of signaleert u een misstand in de markt met betrekking tot de schoonmaakkwaliteitsmetingen, schroom niet en meld het via dit meldpunt! Uw melding wordt door VSR vertrouwelijk behandeld. Ook anonieme meldingen zijn welkom. Anonieme afhandeling van uw melding is ook geen probleem! Betrouwbare beoordeling van kwaliteit schoonmaak Maak gebruik van: VSR-KMS-metingen (objectief / NEN 2075) Gecertificeerde organisaties met het VSR-Keurmerk (juiste toepassing) Gecertificeerde VSR KMS-controleurs / -inspecteurs (deskundig) Borging door middel van: Onafhankelijk deskundigenforum (geschillen / klachten) VSR-meldpunt (melding incidenten) Onafhankelijke uitvoeringsbeoordeling (second opinion) objectieve beoordeling kwaliteit schoonmaak d.m.v. gecertificeerde VSR-KMS-kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs van Stichting Schoonmaakkwaliteit Mocht u geen melding willen doen maar een meer directe aanpak willen, dan kunt u via SSK een onafhankelijke uitvoeringsbeoordeling (second opinion) aanvragen of het Deskundigenforum van SSK inschakelen.

Voor het melden van problemen rondom het meten van schoonmaakkwaliteit en het gebruik van de resultaten. Denk aan toepassing van het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) en VSR-DKS maar ook aan contractafspraken over keuring en herkeuring en het kennisniveau van inspecteurs en controleurs. Ook vragen en opmerkingen over andere kwaliteitsmeetsystemen kunnen worden gemeld.

Het Meldpunt is te vinden op de website van VSR: https://www.vsr-schoonmaak.nl/meldpunt-vsr-kms

Deel dit nieuwsbericht