VSR Mijn VSR

Een goede hygiëne wordt bereikt door op de juiste plekken en op de juiste manier schoon te maken. Dit is niet alleen de taak van de professionele schoonmaker, maar van iedereen. En als er goed is schoon gemaakt, dan is het vaak niet nodig om te desinfecteren. Al jaren proberen de drie verenigingen hygiëne en het schoonmaakvak positief op de kaart te zetten. Door COVID-19 is het erkennen en het bewustzijn van het belang van hygiëne en schoon voor de gezondheid en voor het welzijn van mensen fors toegenomen.

Maar om dat toegenomen bewustzijn te laten beklijven en te bestendigen, moeten alle zeilen bijgezet worden. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de facilitators om Nederland schoner te maken. Het belang van hygiëne moet bij iedereen na de coronacrisis blijvend worden ingezien. Zowel de professional als de particulier, de gebouwbeheerder als de gebouwgebruiker, de bezoeker, de consument: iedereen moet doordrongen blijven van het belang van schoon en hygiëne.

In het samenwerkingsverband hebben de drie partijen dan ook besloten om het al bestaande Hygiëneforum steviger op de kaart te zetten.

Tijdens die eerdere edities van het Hygiëneforum is er uitgebreid stilgestaan bij het cruciale belang van hygiëne voor de volksgezondheid. De corona-pandemie heeft er in de hele wereld voor gezorgd dat dit belang (gelukkig) door veel meer partijen wordt onderschreven. Ondanks dit zien we als industrie nog steeds veel misvattingen over hoe het juiste niveau van hygiëne bereikt moet worden. Tijdens de coronacrisis zijn er helaas veel partijen die misbruik maken van deze misvattingen, puur om er financieel op vooruit te gaan. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, waaronder het creëren van schijnveiligheid die alleen maar negatieve impact heeft op het aanpakken hygiënecrises in het algemeen en van de huidige pandemie in het bijzonder.

De coronacrisis heeft bovendien laten zien dat er veel onduidelijkheid is over hoe er opgetreden moet worden tijdens een pandemie. De boodschappen richting burgers liepen ver uiteen en veranderden regelmatig, ministeries kregen vanuit tientallen partijen verzoeken om vrijstellingen voor desinfectiemiddelen, schoonmaakbedrijven werden gevraagd om een pand ‘coronavrij’ te maken en inspectiediensten konden maar moeilijk de sterke groei aan illegale en gevaarlijke producten voor handdesinfectie aanpakken. Het is van groot belang om juist nu de handen ineen te slaan om goed voorbereid te zijn op een eventuele volgende pandemie. Goede samenwerking tussen partijen die daadwerkelijk een rol hebben in het doorbreken van de infectieketen is daarbij cruciaal. Het Hygiëneforum is daarbij het (communicatie)middel.

Het primaire doel van het Hygiëneforum is om het belang van hygiëne voor de samenleving te laten beklijven. Het Hygiëneforum heeft daarbij een primaire functie als netwerk waarbij kennisuitwisseling tussen doelgroepen en partners centraal staat. De doelgroep is enerzijds de verantwoordelijk(e) persoon/organisatie die in een beperkte tijd een goede hygiëne moet bereiken en anderzijds het individu die in dagelijkse situaties terecht komt waar hygiëne van belang is. Naast de eigen woning, zijn dit de plekken waar iedereen komt zoals winkels, supermarkten, horeca en kantoorpanden.

Het uiteindelijke doel is dat iedereen zich bewust is van het belang van een schone en hygiënische leefomgeving en daar dan ook zèlf naar handelt.

Dit tweede (grotere) doel vereist een intentieverandering van iedereen, die idealiter tot een gedragsverandering leidt.

Het Hygiëneforum wil daar een bijdrage aan leveren.

Deel dit nieuwsbericht