VSR Mijn VSR

VSR heeft onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke verspreiding van micro-organismen door schrobzuigmachines die dan samen met het vuil in de lucht worden verspreid. De resultaten van het onderzoek zijn nu voor iedereen beschikbaar.

Bij de Technisch Commissie van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is de vraagstelling
naar voren gekomen of bij schrob-zuigmachines, tijdens gebruik, micro-organismen die
tezamen met het vuil de vloer zijn verwijderd in de lucht kunnen worden verspreid.

Theoretisch gezien is dit mogelijk, waardoor de omgeving snel besmet kan raken. Omdat er geen informatie is over de Nederlandse situatie heeft VSR een onderzoek uitgevoerd naar of en in welke mate de omgevingslucht besmet wordt met micro-organismen bij het gebruik van schrobzuigmachines.

Uit het onderzoek kwamen geen aanwijzingen dat schrobzuigen:

• van de vloer verwijderde micro-organismen in de omgevingslucht verspreidt en

• dat gebruikers/bewoners van een ruimte waar wordt geschrobzuigd en/of degene die de schrobzuigmachine bedient hierdoor een hygiënisch risico lopen.

Download de brochure om het hele onderzoek te lezen.

Deel dit nieuwsbericht