VSR Mijn VSR

In het verleden zijn vragen gesteld over de hygiënische toestand van sproeiflacons die in de professionele schoonmaak worden gebruikt bij de reiniging van oppervlakken en omdat er voor de Nederlandse situatie destijds geen onderzoekgegevens bekend waren hierover, heeft VSR hier onderzoek naar gedaan.

Dit heeft destijds geleid tot twee onderzoeken: “Hygiëne van hervulbare sproeiflacons I en II”. Het doel van het eerste onderzoek was om (oriënterend) vast te stellen of sproeiflacons in de professionele schoonmaak microbieel besmet zijn en als zodanig een hygiënerisico kunnen vormen. En om, indien een microbiële besmetting aanwezig is, vast te stellen of de organismen zich vrij in de (rest)vloeistof in de sproeiflacons bevinden (vrije kiemen) of (ook) in een eventueel aanwezige biofilm (gebonden kiemen). En tenslotte om vast te stellen of met een enkele hygiënische behandeling met een desinfectiemiddel (actief chloor) een aanwezige besmetting kan worden geëlimineerd. Het doel van het tweede onderzoek was om te onderzoeken in welke mate de hygiëne van sproeiflacons in de professionele schoonmaakpraktijk verbetert bij toepassing van een dagelijkse hygiënische behandeling conform de WIP/RIVM richtlijnen. Voor dit doel is een simulatie-onderzoek in het laboratorium uitgevoerd en een veldstudie.

Klik hier voor het rapport in het Nederlands

Van dit tweede onderzoek is inmiddels een Engelse versie beschikbaar.

Klik hier voor de Engelse versie

Deel dit nieuwsbericht