VSR

In opdracht van de Commissie Techniek van VSR wordt onderzoek in ziekenhuizen voorbereid. Daarbij staan twee vragen centraal.

Dat zijn de volgende twee vragen:
1. Verspreiden schrobzuigmachines tijdens gebruik micro-organismen in de omgevingslucht?
2. En indien micro-organismen worden verspreid, hoe verhoudt deze besmetting zich tot reeds in de lucht aanwezige kiemgetallen?

In eerste instantie zal bij een 5-tal, in verschillende ziekenhuizen in gebruik zijnde, schrobzuig-machines monsters worden genomen van de vloeistof in de vuilwatertank.
Van deze monsters wordt in het laboratorium het totaal kiemgetal bepaald. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Consumer Technologie Research in Wageningen onder leiding van Prof. Dr. Paul Terpstra. Dit ervaren onderzoeksinstituut heeft o.a. ook het sprayflacon onderzoek gedaan. De resultaten worden anoniem verwerkt.

De Commissie is nog op zoek naar ziekenhuisinstellingen die aan het onderzoek willen meewerken.
Dat impliceert wel dat op een afgesproken moment bij een schrobzuigmachine in de betreffende instelling monsters worden genomen uit de machine, nadat deze gedurende een bepaalde tijdsduur die dag is gebruikt. Als u een ziekenhuisinstelling kent die aan het onderzoek zou willen meewerken, gelieve dat dan aan het VSR-bureau door te geven! Dat kan via een mail aan info@vsr-org.nl Bij voorbaat dank!

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht