VSR Mijn VSR

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma 'Tel mee met Taal' subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Werkgevers kunnen vanaf dinsdag 1 juni aanvragen indienen voor hun personeel. Er is deze ronde, die tot en met eind juni 2021 duurt, ruim drie miljoen euro beschikbaar.

Voordelen
Onderzoek toont aan dat investeren in basisvaardigheden op de werkvloer verschillende voordelen heeft, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voorwaarden
Een subsidieaanvraag mag maximaal €125.000 bedragen en er is sprake van een eigen bijdrage door de werkgever. 'Tel mee met Taal' vergoedt 67% van de kosten. De eigen bijdrage van de werkgever is 33%. Bedrijven kunnen de subsidie ook inzetten voor ZZP’ers die voor het bedrijf werken. Dit geldt eveneens voor andere werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke arbeidsplaatsen, beschut werk en arbeidsmigranten.

Meer informatie
Meer informatie over 'Tel mee met Taal' en de subsidieregeling is te vinden op: www.telmeemettaal.nl Voor alle vragen m.b.t. de subsidieregeling kan contact worden opgenomen met DUS-i via www.dus-i.nl/contact.

Deel dit nieuwsbericht