VSR Mijn VSR

Dinsdag 8 maart vond de jaarlijkse VSR-Controleurs en- inspecteurssdag plaats. Ruim 100 erkende VSR-controleurs en –inspecteurs (opgenomen in het Register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit SSK), afkomstig van een grote verscheidenheid aan organisaties, kwamen in Putten bijeen om vakkennis uit te wisselen en te discussiëren over thema’s rondom toepassing van het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem. De dag stond in het teken van het delen van vakkennis en het harmoniseren van de antwoorden op vraagstukken die controleurs en inspecteurs in hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen.

Dhr. Van Poppel, voorzitter van de VSR-commissie kwaliteitszorg en voorzitter van de Stichting Schoonmaakkwaliteit, opende plenair met een korte terugblik op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar met betrekking tot het VSR-Kwaliteitssysteem. Toegelicht werd dat het langverwachte VSR-Keurmerk in 2015 is gelanceerd en dat de eerste adviesbureaus en schoonmaakbedrijven het certificaat reeds hebben ontvangen. Met name adviesbureaus worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor het VSR-Keurmerk dat een bewijs voor opdrachtgevers is dat het bedrijf met het keurmerk de VSR-KMS-inspecties juist en volledig uitvoert.
Ook werd vooruitgeblikt naar geplande activiteiten en initiatieven. 2016 staat in het teken om het VSR-Keurmerk verder te laten groeien en ontwikkelen. Tevens wordt gewerkt aan een Whitepaper welke opdrachtgevers een handreiking moet bieden bij de keuze voor een kwaliteitsmeetsysteem van schoonmaak.

Na de plenaire opening gingen de aanwezigen uiteen om in workshops aan de hand van concrete, door controleurs en inspecteurs aangedragen, casuïstiek theorie en praktijk te verbinden. De workshops werden geleid door vier experts op het gebied van het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem. Thema’s als het controleren van resultaatgespecificeerde contracten, verschillen in werkwijze tussen KMS 2 en 3 en gebruik van hulpmiddelen passeerden de revue.

In het verlengde van de vooraf aangedragen casuïstiek was er tijdens de workshops de gelegenheid om ter plekke vragen voor te leggen aan de experts en aanwezige controleurs en inspecteurs. Diverse aandachtspunten werden aangehaald om het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem zo zuiver mogelijk toe te passen. De dag werd afgesloten met een informele borrel. Er wordt teruggekeken op een waardevolle dag.

De presentatie, inclusief vragen en antwoorden, treft u onderstaand:


Sheets VSR-Controleurs / inspecteursdag

Deel dit nieuwsbericht