VSR Mijn VSR

VSR organiseert op dinsdag 8 maart a.s. de jaarlijkse Controleurs-/inspecteursdag.

Tijdens de workshop staan we uitgebreid stil bij uw ervaringen met VSR-KMS 3. In hoeverre is KMS 3 bij u en uw klanten al ingevoerd? Roepen de wijzigingen nog vragen op bij uw klanten? Heeft u zelf nog vragen? Met name het delen van praktijkervaringen staat hierbij centraal. Als u er zeker van wil zijn dat we uw vragen bespreken, dan kunt u ze vooraf bij ons indienen.
Daarnaast wordt in de workshops stilgestaan bij inspanningsgerichte contracten (input) versus resultaatgerichte contracten (output) in relatie tot VSR-KMS-controles en –inspecties en wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de vragen die er bij de controleurs en inspecteurs leven.

Alleen controleurs en inspecteurs die zijn opgenomen in het register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Deel dit nieuwsbericht