VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

VSR heeft in 2015 het VSR-keurmerk geïntroduceerd. De bedoeling van het Keurmerk is om de erosie van het gebruik van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) tegen te gaan.

In de markt wordt het VSR-KMS regelmatig onjuist en onvolledig toegepast. Een Keurmerk voor bedrijven die VSR-KMS juist en volledig toepassen moet het kaf van het koren scheiden.

Bedrijven die het Keurmerk willen behalen moeten voldoen aan de volgende onderdelen waarop door een onafhankelijke externe inspecteur wordt gecontroleerd:
• Uit de administratie van de gegadigde blijkt een actueel overzicht van alle objecten waar VSR-KMS wordt toegepast.
• Er is voor alle objecten een inventarisatie uitgevoerd
• Er is een steekproefgrootte op alle objecten vastgesteld
• Er worden uitsluitend SSK-geregistreerde controleurs en inspecteurs ingezet
• VSR-KMS wordt volledig en onverkort uitgevoerd (uit de documentatie moet blijken dat alle stappen van het VSR KMS juist uitgevoerd worden)
• Als er bij de controle/inspectie gebruik wordt gemaakt van software, dan is dat software waarvoor door VSR een licentie is verleend.

Meer informatie over het VSR-Keurmerk vindt u hier. Via de Stichting Schoonmaak Kwaliteit kunt u hier alle relevante documenten downloaden.
De volgende bedrijven beschikken over een VSR-Keurmerk:
 Atir (onderdeel Questionmarkgroup b.v.)
 Central Services Geldermalsen B.V.
 CSU Groep B.V.
 DaaTo Service V.O.F.
 GOM Schoonhouden B.V.
 Hago Nederland B.V.
 Hago Zorg B.V.
 H.G. van Kruistum Advies B.V.
 ICCA
 Inkada B.V.
 Intexso Adviesbureau B.V.
 Keus Schoonmaak en Diensten B.V.
 Key-Quality B.V.
 Volendammer Schoonmaakbedrijf Succes B.V.
 WIM Facility Services

Op maandag 9 mei a.s. komen de Keurmerkhouders bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over het Keurmerk.


Deel dit nieuwsbericht