Whitepaper en checklist WAB: is uw bedrijf WAB-proof?

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om medewerkers in vaste dienst te nemen. Dit wil zij bereiken door verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen.

Op die manier worden werkgevers minder huiverig om werknemers een vast contact aan te bieden. Voordeel voor de werkgevers: zij krijgen hierdoor goed ingewerkt personeel.

Whitepaper en checklist WAB

Wissenraet Van Spaendonck heeft een Whitepaper opgesteld over de maatregelen die ondernemers in het kader van de Wet arbeidsmarkt in Balans moeten treffen en een toelichting daarop. Bij dat whitepaper is een handige checklist gevoegd waarmee u in één oogopslag kunt zien of u per 1 januari aan de wet voldoet.

Beide documenten treft u hier aan:
Download Whitepaper
Download Checklist WAB voor werkgevers

Doe er uw voordeel mee!

Bron: VSR en Wissenraet Van Spaendonck

Deel dit nieuwsbericht