VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

Arbozorg volgens OHSAS 18001: nieuwe hype?

In dit artikel wordt het verband tussen de veiligheids checklist (VCA), de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de OHSAS 18001 uitgelegd. De VCA is met name een veiligheidsbeheersysteem, de RI&E en het daaruit volgende plan van aanpak is in de meeste gevallen een papieren tijger. OHSAS daarentegen is een gecertificeerd beleid en een arbomanagementsysteem dat gebaseerd is op het principe Plan-Do-Check-Act.