VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Belevingskwaliteit van schoonmaakdiensten.

Er vind een trend plaats naar meer focus op kwaliteitsbeleving, in plaats van alleen het meten van de technische kwaliteit. Indien dit gericht is op het verbeteren van de uiteindelijke kwaliteit van het schoonmaakproduct dan kunnen de resultaten van zulk onderzoek nuttige input leveren in de dialoog tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Uit onderzoek is verder gebleken dat wat betreft schoonmaakdienstverlening er geen duidelijk en direct verband bestaat tussen tevredenheid van eindgebruikers, tevredenheid van contractverantwoordelijken en de besluitvorming rond continuering van de samenwerking met de leverancier.