VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

De mogelijkheden van het opzetten van een schoonmaakbarometer

Het onderzoek richt zich met name op de vraag in hoeverre het mogelijk en zinvol is de staat van reiniging van bedrijfspanden te laten beoordelen door de gebruikers van die panden, i.c. de werknemers. Dit onderzoek beperkt zich voorlopig tot kantoorachtige ruimten. Na een representatieve steekproef van werknemers werden in samenwerking met enkele leden van de VSR enkele experimenten uitgevoerd bij bedrijven met kantoorachtige ruimten. Hierbij werd de ontworpen schoonmaakbarometer "in de praktijk" beproefd.

Uit de uitgevoerde enquĂȘte bleek onder andere dat:

- Er bestaat een statistisch significant verschil tussen de beoordeling door personeelsleden bij bedrijven waarbij "in eigen beheer" wordt gereinigd en de werknemers bij firma's waarbij het schoonmaakbedrijf is ingeschakeld: de beoordeling bij de eerste groep is gunstiger. Dit verschil kan niet verklaard worden door bedrijfsomvang of opleiding. Het is niet uitgesloten dat men bij de beoordeling vriendelijker is tegenover "het eigen personeel" dan tegenover personeel van een schoonmaakbedrijf.

- Er is ook een duidelijk verschil in twee experimenten tussen de beoordeling door mannen en door vrouwen. Over het algemeen beoordelen vrouwen het schoonmaakonderhoud lager. De oorzaak hiervan is nog niet achterhaald.

- Verder bleek dat lager opgeleiden de schoonmaak wat positiever beoordelen, terwijl werknemers bij grotere bedrijven (500+ werknemers) over het algemeen minder positief waren.

- Meer dan driekwart van de werknemers (79%) geeft tenminste een voldoende voor de staat van reiniging.