VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Het schoonmaak-kwaliteitsniveau van ziekenhuizen

Het doel van het onderzoek was het kwaliteitsniveau van het dagelijks schoonmaakonderhoud in ziekenhuizen te bepalen uitgedrukt in "AQL". Daartoe zijn in vijf ziekenhuizen, op de verpleegafdelingen en op de poliklinieken, kwaliteitsmetingen verricht volgens het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem voor ziekenhuizen. De verkregen resultaten zijn vergeleken met het oordeel van de, in de ziekenhuizen voor het schoonmaakonderhoud verantwoordelijke, functionarissen.

Resultaat

AQL is een afkorting van Acceptable Quality Level, te vertalen als Aanvaardbaar Kwaliteitsniveau. De AQL is het maximaal toegestane percentage schoon te maken elementen dat niet of onvoldoende gereinigd is. Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem voor ziekenhuizen hanteert een AQL van 3%.

Het oordeel volgens het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem week hier en daar licht af van de oordelen volgens de verantwoordelijke functionarissen. Maar ruim meer dan 50% van de kwaliteitsoordelen was positief.

Conclusie

De grens tussen voldoende en onvoldoende uitgevoerd dagelijks schoonmaakonderhoud op de verpleegafdeling en in de polikliniek van ziekenhuizen ligt bij een AQL van 3%. Deze grens wordt door alle partijen, die bij het schoonmaakonderhoud zijn betrokken, ervaren als een juiste ondergrens voor de kwaliteit van het dagelijks schoonmaakonderhoud van ziekenhuizen.