VSR VSR
Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Hoe beïnvloeden trends in inrichting de inventarisatie van een gebouw volgens VSR-KMS?

In nieuwe gebouwen met kantoortuinen, ander materiaalgebruik en moderne inrichting, kunnen verschillen bij de inventarisatie ontstaan. Een muur is niet altijd meer 1 muur. En dat een kraan óp de wastafel is bevestigd, is ook niet meer vanzelfsprekend.

Steeds vaker komen onze kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs daardoor tot verschillende observaties wanneer zij ten behoeve van het meten van de schoonmaakkwaliteit een gebouw inventariseren en/of controleren. Oók in eenzelfde gebouw met gelijk schoonmaakprogramma. Bij VSR rees daarom de vraag: Kijken we nog wel op dezelfde manier naar een gebouw?

Om daarvoor handvatten te bieden, heeft VSR een brochure uitgebracht waarin foto’s van een aantal specifieke situaties zijn opgenomen waarbij is vermeld hoe die het beste geïnventariseerd kunnen worden.