VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Leaflet beoordeling van hervervuiling

Binnen het VSR Kwaliteit Meet Systeem is de controleur (inspecteur) het beoordelingsinstrument. De controleur loopt de statistisch samengestelde ronde, constateert in het voorkomende geval vervuiling, en beoordeelt dit als volgt: In de geselecteerde ruimten worden de elementen beoordeeld door deze te vergelijken met toepasselijke beoordelingscriteria. Dit zijn eenduidige beschrijvingen van wat wel en wat niet als vervuiling op te vatten valt. Een element voldoet aan de gestelde eis (Goedkeur) of voldoet er niet aan (Afkeur). Het persoonlijke aspect van de beoordeling wordt zo geminimaliseerd. Per categorie wordt het aantal afgekeurde elementen opgeteld en de totaalscore wordt vergeleken met een statistisch bepaalde maximale waarde (Goedkeurgrens). Het werkelijke meten is teruggebracht tot het tellen van afgekeurde elementen. Als het totaal aantal gevonden fouten dit maximum overschrijdt dan wordt de categorie afgekeurd.