VSR VSR
Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Microvezel ABC 2020 / The ABC of Microfibre

In 2006 publiceerde VSR een eerste versie van het Microvezel ABC. Dat gaf Antwoorden op veel gestelde vragen, Beweringen en Claims over microvezelsystemen, voor zover er toen betrouwbare informatie beschikbaar was. Over de hele wereld bleven microvezelmaterialen onderwerp van onderzoek, ook bij VSR zelf. Sindsdien wordt de informatie uit die onderzoeken periodiek geëvalueerd en waar zinvol ingevoegd in het ABC. De inhoudelijke aanpassingen zijn samengevat onder het kopje versiebeheer. Daarin kan de ervaren gebruiker van microvezelsystemen vlot zien welke nieuwe of andere inzichten er inmiddels zijn. Net als de eerste versie is en blijft dit document een momentopname. Voorstellen voor aanpassingen en aanvullingen van dit ABC zijn altijd welkom bij het VSR secretariaat, met redenen omkleed en voorzien van (wetenschappelijk) bewijsmateriaal.

In order to clear up all the uncertainties, in 2006 VSR published the first version of The ABCs
of Microfibre, Answers to Basic Claims about microfibre systems. A revision of a number of items
followed in 2011.
In the present version of June 2020, we have refreshed the text and sharpened the focus.
Have a look at the Table of Contents and you’ll see there’s an answer to every question you
might have. Is your question missing? Get in touch with us. We’ll make sure that you get an
answer to your question and we’ll revise this reference work yet again.
A note for the reader: each answer is made up of two parts: a short, succinct answer to the
question posed, and a more extended explanation for the interested reader. In addition to
answers to frequently asked questions, this document contains a final section on best practices
for microfibre systems.