VSR VSR
Lang French Lang English

Zoeken in de kennisbank

Schoonmaak van toiletten. Onderzoek naar mogelijkheden om de hygienische toestand van toiletten in het primair onderwijs te verbeteren

Het onderzoek diende een tweeledige doelstelling. Enerzijds was het doel om het hygiƫnische risico van sanitair op basisscholen te onderzoeken. Anderzijds was het doel dat, als de resultaten daar aanleiding toe gaven, onderzocht werd met welke maatregelen de hygiene tot een aanvaardbaar niveau kon worden verbeterd.

Methoden


Het onderzoek richt zich op schoonmaak interventies. Het effect van een interventie wordt m.b.v. microbiologisch onderzoek vastgesteld. Allereerst is de wijze van schoonmaken van sanitaire ruimtes op twee basisscholen bestudeerd, d.m.v. het meten van micro-organismen. Vervolgens werd er een lijst samengesteld met mogelijke interventies en deze getoetst aan een haalbaarheidstest. Het verschil in resultaten tussen de meting van de vieze sanitaire ruimte en het resultaat na het schoonmaken gaf het effect van de interventie aan.


Resultaten en conclusie


Allereerst blijkt de hygienische situatie op scholen slechter dan op openbare toiletten. Uit de resultaten van de interventies bleek het gebruik van een microvezeldoek met water, een schone katoenen doek en het drogen na schoonmaken, de beste resultaten te geven. Traditionele manieren van reinigen blijken maar in zeer beperkte mate bij te dragen aan de hygienische kwaliteit van toiletten in het primair onderwijs. Een veel betere hygiene kan worden bereikt door het regelmatig vernieuwen van contactoppervlakten. Dit in combinatie met optimaal reinigen (schone doek of microvezelmateriaal) reduceert de besmettingskans tot een verwaarloosbaar niveau.
Kanttekening: de steekproef was van beperkte omvang: er waren maar 2 basisscholen geincludeerd in het onderzoek.