VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

Schoonmaakbedrijf te koop: maar tegen welke prijs?

Een artikel over de zaken waar op gelet moet worden bij een eventuele verloop van een schoonmaakbedrijf. Ten eerste dienen prijs en waarde niet door elkaar gehaald te worden. Ten tweede dient er aandacht te zijn voor goede waarderingsmethoden waarbij gekeken wordt naar de verschillende uitgangspunten en waardebegrippen van koper en verkoper.