VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

Schoonmaakbewust Ontwerpen

Bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen komt heel wat om de hoek kijken. De opdrachtgever heeft vaak diverse wensen, die in het ontwerp een plaats moeten krijgen. In het ontwerp zal de gebruiksfunctie een centrale rol spelen, maar uiteindelijk wil de architect met het ontwerp ook een statement kunnen maken. Het nieuwe gebouw moet uitstraling hebben, waarmee het zich van de omgeving kan onderscheiden. De vraag hoe het onderhoud het beste uitgevoerd kan worden, komt meestal pas op tafel als het nieuwe gebouw al betrokken is. Soms blijkt dan, dat het schoonmaakonderhoud veel beter en efficiënter had kunnen worden uitgevoerd als voor specifieke materialen was gekozen. Niet alleen binnen het gebouw is dat het geval, maar ook buitenom bij de uitvoering van het glazenwasonderhoud komen problemen voor. Als bij het samenstellen van het ontwerp rekening was gehouden met het schoonmaak- en glazenwasonderhoud, dan hadden deze problemen voorkomen kunnen worden. De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) willen hiervoor praktische handvatten en oplossingen aanreiken in deze geactualiseerde uitgave ‘Schoonmaakbewust ontwerpen’.