VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

VSR-Praktijkrichtlijn 1-0: Kwaliteitsmeetsysteem. V.1

Het VSR kwaliteitsmeetsysteem wordt door professionele schoonmaakbedrijven gebruikt voor controle van uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden. Het is het enige algemeen aanvaarde schoonmaak controlesysteem voor Nederland en daarmee aanvaard als nationale norm NEN 2075. Deze norm heeft vervolgens als basis gefunctioneerd voor de Europese norm voor kwaliteitscontrolesystemen voor de schoonmaakdienstverlening (EN 13549). De praktijkrichtlijn geeft inzicht in hoe de beschikbare documenten zich tot elkaar verhouden en dient als hulpmiddel om invulling te geven aan de controle van de organisatie en uitvoering van het schoonmaken.