Dossier: Duurzaamheid/MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ook in de schoonmaakbranche steeds actueler. Dit artikel behandeld de kernpunten van MVO: het hoe en waarom en de brancheontwikkelingen staan centraal.

> Lezen

De drie P's in de schoonmaak

In 2008 presenteerde VSR een inventarisatie voor een Handreiking Duurzaamheid voor de schoonmaakbranche. PS publiceerde in een driedelige serie een samenvatting van de handreiking, die gebaseerd is op de drie P's van duurzaamheid: people, planet en profit. In dit deel staat profit centraal, waar het gaat over het resultaat van de juiste maatregelen die zijngenomen in het kader van people en planet. De volgende kernbegrippen komen daarbij aan de orde: milieuwinst, maatschappelijke winst, bedrijfswinst.

> Lezen

Duurzaam schoonmaken in de praktijk

Veel gestelde vragen over de eisen aan duurzaam schoonmaken en de gebruikte producten. Vragen worden beantwoordt door de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten. Vragen over o.a.: welke producten milieuvriendelijk zijn en welke volledig biologisch afbreekbaar, welke manieren er zijn om schoon te maken met de minst mogelijke milieubelasting en met minder verpakkingsmateriaal.

> Lezen

Meer grip op het schoonmaakproces

De interesse voor dagschoonmaak groeit weer. Dit keer onder het mom van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is dagschoonmaak onder andere veiliger en leuker voor de schoonmaker omdat ze kunnen communiceren met de pandbewoner(s). Ook lagere kosten voor de werkgever spelen een rol. Nadelen zijn o.a. het gestoord worden in hun werk van de kantoormedewerkers.

> Lezen

Groene reinigingsproducten: is het beter?

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden steeds meer reinigingsproducten gevraagd die voorzien zijn van een keurmerk waarmee wordt aangegeven dat ze het milieu minder belasten. De vraag is echter of deze producten dan ook doen waarvoor ze ontwikkeld zijn, namelijk: goed schoonmaken. Deze vraag wordt beantwoord door twee fabrikanten van deze producten.

> Lezen

Handen en voeten aan duurzame producten

Bedrijven in de schoonmaakbranche zouden op twee manieren baat hebben bij een duurzame bedrijfsvoering. Enerzijds kan een producent van schoonmaakmiddelen zich profileren als hij uitsluitend groene middelen levert. Anderzijds kan een schoonmaakbedrijf bij Biobased Business terecht voor advies over milieuvriendelijke alternatieven voor schoonmaakproducten.

> Lezen

Duurzaamheid in relatie tot contractvorming

Ook met betrekking tot contractvorming kan rekening gehouden worden met people, planet en profit. Een voorbeeld van het people aspect bij contractvorming is dat er rekening wordt gehouden met ergonomie. Bij planet kan gedacht worden aan recycling en bij profit is een voorbeel het voorkomen van ziekteverzuim (efficiƫntie).

> Lezen

De drie P's in de schoonmaak. Deel 1: People.

In 2008 presenteerde VSR een inventarisatie voor een Handreiking Duurzaamheid voor de schoonmaakbranche. PS publiceerde in een driedelige serie een samenvatting van de handreiking, die gebaseerd is op de drie P's van duurzaamheid: people, planet en profit. In dit deel staat people centraal, waar het gaat over de gevolgen van ontwikkelingen voor mensen, zowel binnen als buiten de samenleving. De volgende kernbegrippen komen daarbij aan de orde: werkklimaat, opleiding, ergonomie, gezondheid, levensloop.

> Lezen

''Duurzaam ondernemen is kosten besparen.''

Stichting Simular helpt het MKB met duurzaam ondernemen. Volgens hen zit de duurzaamheid in de schoonmaakbranche met name in de bewust groene schoonmaakartikelen en de kantoren die energiezuinig gebouwd kunnen worden. Stichting Stimular heeft ook een energiebarometer ontworpen waarbij op internet de milieukosten van een bedrijf inzichtelijk gemaakt worden.

> Lezen

De groene golf

Schoonmaken kan ook vervuiling betekenen. Daarom komt ook in de schoonmaakbranche het belang van groen steeds meer naar voren. Professionele schoonmaakmiddelen zijn vaak niet milievriendelijk, vandaar zich nu een trend heeft ingezet richting duurzame hygiene, tegen een betaalbare prijs.

> Lezen