VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

De afkorting SIS-T betekent: Standaard Informatie Systeem-Terminologie. Het is een lijst met vaktermen uit de schoonmaakwereld. Het doel van de schoonmaakterminologie is meer eenheid te brengen in de vele termen, woorden en begrippen in de schoonmaakwereld. De meest gangbare schoonmaaktermen zijn erin verwerkt en voorzien van een omschrijving. SIS-T is in 2012 herzien. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen t.o.v. de versie uit 2006. U kunt begrippen opzoeken via de alfabetische lijst.

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z