Zoeken binnen de

VSR Website

320 resultaten in

pdf

Doelmatigheid multi-use microvezelvlakmoppen versus disposable microvezelvlakmoppen

In de institutionele reiniging wordt veelvuldig gebruik gemaakt van microvezelmaterialen. In het verleden heeft de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) onderzoeken laten uitvoeren naar de effectiviteit en gebruikseigenschappen van moderne microvezelvlakmoppen. Het laatste onderzoek naar microvezelvlakmoppen betrof de bepaling van het optimale vochtgehalte. Nadat het gebruik van microvezelvlakmoppen een grote vlucht heeft genomen, zijn inmiddels ook disposable microvezelvlakmoppen in de markt geïntroduceerd. Het doel van dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Schoonmaak Research, is om te onderzoeken hoe de effectiviteit en gebruikseigenschappen van disposable microvezelvlakmoppen zich verhouden tot die van multi-use microvezelvlakmoppen.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
T

Schoonmaak van toiletten. Onderzoek naar mogelijkheden om de hygienische toestand van toiletten in het primair onderwijs te verbeteren

Het onderzoek diende een tweeledige doelstelling. Enerzijds was het doel om het hygiënische risico van sanitair op basisscholen te onderzoeken. Anderzijds was het doel dat, als de resultaten daar aanleiding toe gaven, onderzocht werd met welke maatregelen de hygiene tot een aanvaardbaar niveau kon worden verbeterd.

 • datum2015
 • auteurTerpstra, P.M.J.
 • bronVSR
pdf

REACH - Wat gaat er veranderen?

REACH is de nieuwe Europese wetgeving om veiliger te werken met stoffen. De komende tijd gaan fabrikanten en grondstofleveranciers hiermee hard aan de slag. Voor de schoonmaker en voor de leverancier betekent dit een aantal veranderingen. Deze worden in dit artikel behandeld.

 • datum2015
 • auteurRazenberg, H.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
T

Onderzoek naar de effectiviteit van een stofzuiger

Doel was het vinden van factoren die het reinigingseffect van éénmotorige bedrijfsstofzuigers bepalen. Hiertoe is binnen- en buitenlandse literatuur bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met deskundigen.

 • datum2015
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
pdf

Leaflet: de zin en onzin van bacteriële reinigingsmiddelen

De laatste jaren worden reinigingsmiddelen op de markt gebracht onder de naam ‘probiotica’. Een nieuwe naam voor een oud product: reinigingsmiddelen op basis van bacteriën. Die worden ook wel bacteriële reinigers genoemd en zijn sinds 1988 bekend. Sindsdien worden er regelmatig genuanceerde, neutrale artikelen over gepubliceerd. Maar niet alles wat geschreven wordt, is neutraal. VSR wil met deze publicatie helderheid scheppen op dit vlak en de gebruiker een aantal nuttige tips meegeven.

 • datum2015
 • auteurDuisterwinkel, A.
 • bronVSR
pdf

Leaflet: de zin en onzin over ozonreiniging

De schoonmaakwereld ruikt aan ozon: hebben we er wat aan of niet? Of om preciezer te zijn: voor welke toepassingen en onder welke omstandigheden is ozon bruikbaar? VSR beantwoordt die vraag. Ozon is een gas dat je niet ziet, maar wel ruikt. De penetrante geur hangt om ouderwetse kopieermachines en is korte tijd te ruiken na onweer. In beide gevallen wordt ozon gevormd uit zuurstof door elektrische ontladingen. Dat je de ozon maar korte tijd ruikt na onweer en alleen dichtbij het kopieerapparaat, komt doordat het ozon reageert met alles wat los en vast zit. Daarbij vervalt het weer tot zuurstof, maar het doet ondertussen wel wat met het oppervlak of met de stofjes in de lucht waarmee het reageert.

 • datum2015
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
pdf

Overzicht Nederlandse schoonmaakbranche

In dit document staat een overzicht van de Nederlandse Schoonmaakbranche.

 • datum2014
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
pdf

Handleiding Meting Schoonmaakbeleving

Kwaliteit begint bij het nakomen van de afspraken met de klant. De mate waarin dat gebeurt, bepaalt de uiteindelijke mate van tevredenheid van de klant. Veel aanbieders van producten en diensten willen deze klanttevredenheid meten om zo een helder beeld te krijgen wat de klant echt vindt. De beste manier is uiteraard direct en persoonlijk contact, het liefst face-to-face. Dat kost echter veel tijd. Aangezien geldt: ‘tijd is geld’ zijn veel alternatieve en goedkopere methoden ontwikkeld om de mening van de klant te kunnen peilen en te onderbouwen. Ieder methode heeft zo zijn eigen voor- en nadelen en het is maar de vraag of het een valide en betrouwbare maatstaf vormt voor de uiteindelijke klantbeleving. VSR heeft veel ervaring met klantbelevingsmetingen. Daarbij is de indruk ontstaan dat de belevingsmetingen niet louter een weerspiegeling zijn van de schoonmaakkwaliteit. Factoren als reorganisaties, werksfeer etc. leken ook van invloed te zijn. Dit was een reden om geschiktheid van klantbelevingsmetingen onder de loep te nemen en een onderzoek te starten naar de omgevingsfactoren. De resultaten daarvan treft u aan in dit rapport.

 • datum2014
 • auteurBerendsen, G.
 • bronVSR
pdf

Hygiëne Plumeaus

Oriënterend onderzoek naar de besmettingsgraad van gebruikte plumeaus en de verspreiding van micro-organismen in de omgevingslucht en op gereinigde oppervlakken bij het reinigen met plumeaus.

 • datum2014
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
pdf

Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen 2014

VSR wenst een beeld te verkrijgen van de gezondheidskwaliteit van de kantoorwerkplekken verspreid over heel Nederland. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt daarvan een beeld verkregen. Tevens wenst VSR in samenhang met de vorige reeks metingen vast te stellen of het beeld onveranderd blijft in de tijd.

 • datum2014
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR