VSR VSR Mijn VSR
Mijn VSR Lang French Lang English

Vele oud-Facility Management studenten met mij herkennen vast nog wel de rood/blauwe kaft van het studieboek “Management van Schoonmaakdienstverlening” van Nico Lemmens. Dit was mijn eerste introductie met VSR en nu al heel wat jaartjes geleden. En toen al helemaal niet vermoedend dat ik ooit bestuurslid mocht zijn van deze prachtige branchevereniging. Heel eerlijk: ik was destijds niet van plan om mij überhaupt te richten op het schoonmaak vak. Mooi hoe de ontwikkelingen in je loopbaan je ergens brengt waar je het in eerste instantie zelf niet verwacht.

In mijn latere werkzame leven ben ik altijd in aanraking geweest met VSR vanwege haar VSR- DKS kwaliteit Meet Systeem. Uiteraard een onmisbare methode die de technische kwaliteit van dienstverlening op een zo objectief mogelijke manier vaststelt.

Maar wat mij pas veel later duidelijk werd is dat VSR mij veel meer toegevoegde waarde bracht en nog steeds brengt. En daar richt ik graag de aandacht op. Want wist jij bijvoorbeeld dat VSR bestaat uit verschillende commissies met ieder haar eigen specialisme?

Commissie Techniek houdt zich bezig met het bedenken, begeleiden en (laten) uitvoeren van technisch onderzoek wat ten dienste staat aan de kwaliteit en de ontwikkeling van het schoonmaak vak. Een mooi concreet voorbeeld is het onderzoek naar het drogen van de handen en zoeken naar de meest hygiënische en duurzame methode daarvoor.

Commissie Kwaliteitszorg richt zich oa op onderwerpen als klanttevredenheid, kwaliteitsbeleving binnen de schoonmaakdienstverlening, de NEN 2075 waarbij zij behoefte en ontwikkeling in kaart brengt en bediscussieert. Daarbij is het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem het ankerpunt van de Commissie. Het VSR-KMS wordt dynamisch en levendig gehouden door de jaarlijkse inbreng van de specialisten tijdens de VSR-Controleurs- en -Inspecteursdag. Ook worden onder de verantwoordelijkheid van de Commissie de VSR-KMS-opleidingen periodiek herijkt en aangepast aan de praktijk.

Commissie Mens en Markt heeft als primair aandachtsgebied de relatie tussen mens en de werkzaamheden die binnen de schoonmaakbranche worden uitgevoerd. Speciale aandacht gaat hieruit naar thema’s als duurzame inzetbaarheid en het bevorderen van vakkennis. Een prachtig recent voorbeeld is de webinar die we hebben gehouden waarin we de bereidheid tot opleiding bij schoonmaakmedewerkers is onderzocht en bespraken met vertegenwoordiging vanuit de schoonmaakbranche.

Niet geheel onbelangrijk om te vermelden is dat we dit resultaat bereiken dankzij de inzet van onze commissieleden die allen op vrijwillige basis haar expertise en tijd beschikbaar stelt. Daar gaat een ontzettende waardering naar uit.

Steeds meer zijn wij ook goed in staat om te vertellen wat we allemaal doen en delen wij ontwikkelingen die wij zien in de markt graag met onze leden. Bijeenkomsten als ons voorjaars- en zomerevent, blogs en publicatie van onderzoeksresultaten dragen daar enorm aan bij.

Ik nodig je dan ook graag uit om eens een kijkje te nemen op onze website VSR Homepage (vsr-schoonmaak.nl). Wie weet word je positief verrast en mogen we jou verwelkomen op één van onze bijeenkomsten!

Deel dit nieuwsbericht