VSR VSR Mijn VSR

Wat houdt VSR zoal bezig? Lees het hier in een Very Short Review!

 • Schoonmaak doe(t) je goed!
  Als vervolg op het beleidsdocument “Schoonmaak doe(t) je goed!” is er een marketingcampagne gestart om de aandacht meer op VSR te vestigen. Specifiek worden de zorg- en de onderwijssector daarvoor benaderd.
 • Desinfectie met UVC
  Dat is een actueel onderwerp en wellicht een alternatief voor chemische desinfectie. VSR oriënteert zich momenteel in de markt op dit onderwerp en heeft het voornemen om hierover in het najaar een webinar te organiseren.
 • Vaknieuws Gezond schoonmaken
  Een geactualiseerde versie van dit eerder gepubliceerde vaknieuws wordt in het najaar van 2022 uitgebracht.
 • Global Cleaning and Hygiene Library
  The British Institute of Cleaning Science (BICSc, een “geassocieerd lid” van VSR) CIRI (Cleaning Industry Research Institute, gevestigd in USA), Interclean en VSR zijn gezamenlijk bezig om een onafhankelijke bibliotheek op het gebied van schoonmaak en hygiëne in te richten. Het wordt een database met een website waarop interessante internationale onderzoeken worden geplaatst. De implementatie wordt eind 2022/begin 2023 verwacht.
 • Contacten over Richtlijnen infectiepreventie
  De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft een doorstart gemaakt in het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) voor nieuwe infectiepreventie-richtlijnen. VSR wil daar graag bij aansluiten.
 • Reiniging met ozonwater
  Dat blijft een actueel onderwerp. Samen met twee Hogescholen wordt daar onderzoek naar uitgevoerd. Voorjaar 2022 worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht.
 • De schoonmaakbaarheid van een gebouw (NEN 8021 en Paco)
  Paco is een groep van facilitaire normen die door de NEN worden ondersteund. Het gaat in dit geval om de gebruikswaarde van een gebouw. Het is vooralsnog een niet erg bruikbare normering voor het bepalen van criteria voor de schoonmaakbaarheid van een gebouw. Een variant van “Schoonmaakbewust ontwerpen” zou beter passen.
  Overigens is de NEN 2075 onlangs vertaald in het Engels. De Engelstalige norm kan bij NEN worden gekocht.
 • Geactualiseerde auditlijst VSR-KMS en audits 2023
  Er zijn zes softwareleveranciers die van VSR een licentie hebben gekregen voor hun VSR-KMS-software. De specificaties van de software moeten voldoen aan VSR-KMS 3 (versie van 2014). De auditlijst voor de VSR-KMS-software is daarop aangepast. Die geactualiseerde auditlijst is voorgelegd aan de houders van het VSR-Keurmerk. De hebben met de geactualiseerde lijst ingestemd. Met de softwareleveranciers wordt de geactualiseerde lijst besproken alvorens de audits in 2023 worden gepland.
 • Enquête naar scholingsbereidheid schoonmaakmedewerkers
  De Commissie Mens&Markt heeft op basis van de uitkomsten van een sectoranalyse van de RAS geconstateerd dat veel cursisten drempels ervaren voor het volgen van een (vervolg)cursus in de schoonmaakbranche. In een eerste verkenning met een enquête onder opleiders in de schoonmaakbranche is geïnventariseerd welke drempels opleiders ervaren. Aan die eerste verkenning wordt op korte termijn een vervolg gegeven, mede in afstemming met de RAS.
 • Digimagazine Hygiëne
  Er is een digitaal magazine door VSR uitgebracht naar aanleiding van het Hygiëneforum dat op 4 oktober 2021 in de RAI plaats vond. Dat Hygiëneforum is georganiseerd door NVZ, Schoonmakend Nederland en VSR. In het digimagazine zijn interviews opgenomen met de sprekers tijdens het Hygiëneforum, aangevuld met hun integrale presentaties.

Bron: VSR

Deel dit nieuwsbericht