VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

De strijd tegen laaggeletterdheid

Het aantal laaggeletterden in Nederland is schrikbarend hoog. Een op de vijftien werkenden is de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig in geschrift. Ook in de schoonmaakbranche is dit geen onbekend fenomeen. Om iets aan dit probleem te doen is in september vorig jaar het Convenant laaggeletterdheid opgesteld en ondertekend.