Dossier: Arbeidsmarkt

Gevolgen van inbesteding in de schoonmaakbranche

Wanneer een opdrachtgever besluit een schoonmaakobject niet langer aan te besteden maar het voortaan zelf te gaan doen (inbesteden), heeft dat veel gevolgen voor het schoonmaakbedrijf. Wanneer er sprake is van overgang van onderneming treden de werknemers van rechtswege in dienst bij de inbesteder.

> Lezen

Aanbod schoonmaakpersoneel zal dalen

Binnen tien jaar krimpt het arbeidsreservoir voor o.a. de schoonmaakbranche dusdanig dat er binnen elke jaren een geweldige inspanning moet worden geleverd om uitvoerend personeel te werven en (vooral) te behouden.

> Lezen

Ramadan op de werkvloer

Het vasten tijdens de ramadan kan van invloed zijn op het werk. In sommige gevallen wordt door de vastenmaand de productie lager en kunnen er meer ziekmeldingen zijn onder islamitische werknemers. Tevens vormt het voor een bedrijf met een hoog percentage moslims op de werkvloer een probleem wanneer zij allemaal vrij willen met het Suikerfeest.

> Lezen

De strijd tegen laaggeletterdheid

Het aantal laaggeletterden in Nederland is schrikbarend hoog. Een op de vijftien werkenden is de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig in geschrift. Ook in de schoonmaakbranche is dit geen onbekend fenomeen. Om iets aan dit probleem te doen is in september vorig jaar het Convenant laaggeletterdheid opgesteld en ondertekend.

> Lezen

Verplaatsen van de schoonmaakuitvoering van avond naar daguren

Voor- en nadelen van dagschoonmaak worden op een rijtje gezet.

> Lezen

Vals paspoort, of toch echt?

Bij bijna een op de vijf schoonmaakbedrijven die vorig jaar door de arbeidsinspectie werden gecontroleerd was sprake van illegale arbeid. Ruim vijfhonderd schoonmaakbedrijven kregen bezoek van de arbeidsinspectie. Deskundige controle van identiteitspapieren kan ongemerkte illegale arbeid voorkomen. Om bedrijven hierin te trainen heeft Flextrain de eendaagse cursus Praktische Controle Documenten ontwikkeld.

> Lezen

Schoonmaken in kantoorsituaties

Een ergonomisch vervolgonderzoek naar alternatieven voor fysiek belastende schoonmaakwerkzaamheden in kantoorsituaties. In april 2001 hebben Orbis, Commit Arbo en vhp adviseurs een onderzoek afgerond naar de "ergonomie in de schoonmaak". In dat onderzoek is aangegeven welke fysieke belastende werkzaamheden voorkomen in de sector en welke alternatieven er bestaan voor deze werkzaamheden. In opdracht van de RAS is een aanvullend onderzoek naar deze alternatieven door vhp adviseurs uitgevoerd. De opdracht is afgebakend tot onderzoek naar alternatieven voor schoonmaakwerkzaamheden binnen kantoorsituaties.

> Lezen

Oproep aan EU om dagschoonmaak te bevorderen

Ter gelegenheid van de dit voorjaar in Lissabon gehouden EU-top, hebben de EFCI en de Uni-Europa een gezamenlijke verklaring laten uitgaan waarin met argumenten wordt aangedrongen op het bevorderen van overdag schoonmaken. De EFCI is de Europese organisatie voor nationale werkgeversverenigingen in de schoonmaak. Uni-Europa is de overkoepelende organisatie met 230 leden, en samen met 7 miljoen medewerkers actief in sectoren als communicatie, beveiliging, schoonmaak, recreatie, sport en zakelijke diensten.

> Lezen

De arbeidsmarkt in de branche

De arbeidsmarkt van de schoonmaakbranche wordt in dit artikel vanuit vier invalshoeken bekeken. Als eerste worden de typische kenmerken van de branche beschreven en daarna wordt een vergelijking gemaakt met de vorige onderzoeken in de branche uit 1991 en 1999. Vervolgens worden de te verwachten knelpunten beschreven en daarna volgen mogelijke oplossingen voor deze problemen.

> Lezen

Geen overgang van onderneming?

Een juridische casus over arbeidsrecht. Een school wisselt van schoonmaakbedrijf waardoor de schoonmaakwerkzaamheden van de schoonmaakster van de vroege ochtend naar het einde van de middag verschuiven. De schoonmaakster komt hierdoor in de problemen wegens een arbeidscontract bij een andere werkgever waarbij ze in de late middag werkt. Het hof oordeelt dat de werkneemster in alle redelijkheid haar medewerking had moeten verlenen en dat er geen sprake is van overgang van onderneming en stelt daarmee het schoonmaakbedrijf in het gelijk.

> Lezen