VSR Mijn VSR

Zoeken in de kennisbank

Onderzoek Hygiëne Schrobzuigmachines / Scrubber Drier Hygiene Research into the spread of microorganisms by scrubber driers into the ambient air

Onderzoek Hygiëne Schrobzuigmachines: Onderzoek naar de verspreiding van microorganismen in de omgevingslucht door schrobzuigmachines. --- Scrubber Drier Hygiene Research into the spread of microorganisms by scrubber driers into the ambient air: VSR has commissioned research into the possible spread of micro-organisms by scrubber driers, which are then spread in the air together with dirt. The results of the study are now available for everyone.

Bij de Technisch Commissie van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is de vraagstelling naar voren gekomen of bij schrob-zuigmachines, tijdens gebruik, micro-organismen die tezamen met het vuil de vloer zijn verwijderd in de lucht kunnen worden verspreid.
Een zuiver theoretische beschouwing leidt tot de gevolgtrekking dat het voorgaande inderdaad kan gebeuren; de luchtstroom die de machine verlaat kan besmet zijn met de
gecontamineerde opgezogen reinigingsvloeistof (aerosol). In theorie kan hiermee de omgevingslucht worden besmet.
Omdat er voor de Nederlandse situatie geen informatie over dit fenomeen bekend is heeft de VSR onderzoek geïnitieerd om (oriënterend) vast te stellen: of, en in welke mate, dit fenomeen in de dagelijkse schoonmaakpraktijk plaats vindt, of de hygiëne van de leefomgeving hierdoor kan worden beïnvloed en of gezondheidsrisico’s hiervan aannemelijk zijn.

Het resultaat van het onderzoek impliceert dat er geen aanwijzing is dat schrobzuigen met
een middelgrote conventionele éénschijfs schrobzuigmachine:
• van de vloer verwijderde micro-organismen in de omgevingslucht verspreidt en
• dat gebruikers/bewoners van een ruimte waar wordt geschrobzuigd en/of degene die de
schrobzuigmachine bedient hierdoor een hygiënisch risico lopen.

---

The question posed by the Technical Committee of the Cleaning Research Association (VSR)
is if microorganisms (along with dirt) are removed from the floor and then spread in the air during the use of scrubber driers.

Theoretically, this is possible, as a result of which the environment can quickly become contaminated. Because there is no information about the situation in the Netherlands, VSR has conducted an investigation into whether and to what extent the ambient air is contaminated with microorganisms when using scrubber driers.

The study did not reveal any evidence that scrubbing:
• spreads microorganisms removed from the floor into the ambient air and
• that users / residents of a room where scrubbing takes place and / or the person operating the scrubber drier run a hygienic risk as a result.

Download the brochure to read the entire study.