Dossier: Gezondheid

Engelse vertaling van Hygiene Plumeaus (Feather duster hygiene)

Despite the fact that feather dusters do not qualify for interior cleaning or other cleaning applications, feather dusters are still regularly used for this purpose, also in the health service. While cleaning with a feather duster, dirt and the micro-organisms will collet in the feather duster. Due to mechanical action, it is conceivable that at a certain point during the cleaning process, the collected dust will partly be dislodged into the ambient air and onto cleaned surfaces due to mechanical action. Because the dislodged dirt will also release the micro-organisms from one location to another, the feather duster could actually be a source of contamination in this way.

> Lezen

Hygiëne Plumeaus

Oriënterend onderzoek naar de besmettingsgraad van gebruikte plumeaus en de verspreiding van micro-organismen in de omgevingslucht en op gereinigde oppervlakken bij het reinigen met plumeaus.

> Lezen

Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen 2014

VSR wenst een beeld te verkrijgen van de gezondheidskwaliteit van de kantoorwerkplekken verspreid over heel Nederland. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt daarvan een beeld verkregen. Tevens wenst VSR in samenhang met de vorige reeks metingen vast te stellen of het beeld onveranderd blijft in de tijd.

> Lezen

Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen 2012

VSR wenst een beeld te verkrijgen van de gezondheidskwaliteit van de kantoorwerkplekken verspreid over heel Nederland. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt daarvan een beeld verkregen. Bij de bepaling van de gezondheidskwaliteit ligt een zwaartepunt op de luchtkwaliteit.

> Lezen

Hygiënisch en duurzaam handen drogen

Dit rapport geeft een overzicht van de wetenschappelijke literatuur naar de hygiëne en duurzaamheid van handdroogmethoden (papier, handdoekautomaten en heteluchtdrogers) en is opgesteld in opdracht van Vereniging Schoonmaak Research. Doel is na te gaan welke droogmethode te verkiezenis of, als daar nog geen uitspraak over gedaan kan worden, welke vragen nog beantwoord moeten worden.

> Lezen

Pilotonderzoek naar de effecten van Gezond Schoonmaken

Een voorstudie naar de effectiviteit van gezond schoonmaken, onder andere om vast te stellen wat de randvoorwaarden zijn voor een omvangrijke studie omtrent dit concept.

> Lezen

De zin en onzin van desinfectie en desinfectie claims

Desinfecteren wordt door velen in de schoonmaakbranche ervaren als iets heel erg gecompliceerds. Ook de wet-en regelgeving m.b.t. biociden wordt door velen niet begrepen. In dit artikel een aantal antwoorden m.b.t. desinfecteren.

> Lezen

Handhygiene voorkomt mogelijk Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep is voor gezonde mensen niet dodelijk, maar wel zeer besmettelijk. Vooral door de (hand)hygiene te verbeteren, kan besmetting voorkomen worden.

> Lezen

Heteluchtdrogers zorgen voor toename bacterien

Elektrische heteluchtdrogers die in duizenden openbare toiletten gebruikt worden, kunnen voor een sterke toename zorgen van het aantal bacteriën op de handen, na het wassen. De drogers besmetten tevens de wasruimten waarin ze zijn geïnstalleerd.

> Lezen

Schone handen

In ziekenhuizen is het van wezenlijk belang dat handen schoon zijn. Om mensen hier nogmaals op te attenderen bedacht Bo Wiesman in samenwerking met Andreas Vos een manier om deze boodschap over te brengen: op wc papier. Op toiletpapier werd een boodschap afgedrukt om de gebruiker te attenderen niet te vergeten zijn handen te wassen. Uit een klein onderzoek bleek dat toiletpapier handhygiëne-gedrag daadwerkelijk kon beïnvloeden.

> Lezen